Objednávka a vrácení zboží

Pokud jste se rozhodli objednat naše produkty, postupujte prosím dle kroků, které Vám bude systém postupně předkládat. Po vložení produktu do košíku můžete pokračovat ve výběru dalšího a nebo můžete přejít k dokončení objednávky. Zde Vás požádáme o kontaktní informace, výběr způsobu doručení a platby. Následně můžete celou objednávku zkontrolovat a potvrdit.

Naší internetovou prezentaci považujeme za velmi přehlednou a srozumitelnou. Pokud přistoupíte k objednávce, buďte si jisti, že produkty opravdu chcete. Vaší objednávku chápeme jako závaznou a dobrovolnou. Vzniká tím z Vaší strany kupní smlouva a její zrušení bude probíhat v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

Vrácení zboží bez udání důvodu
V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů, počínaje následujícím dnem od převzetí zboží (objednáváte-li jako soukromá osoba). 

Vrácení zboží se řídí dle našich Obchodní podmínek viz bod "Odstoupení od kupní smlouvy":

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • 5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • 5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  • 5.1.5  o dodávce zboží, které bylo poškozeno ze strany kupujícího při manipulaci
  • 5.1.6. o dodávce zboží, které není v původním obalu či chybí originální visačky s informací o produktu 
  • 5.1.7. o dodávce zboží, na které je znatelné, že je zboží viditelně nošeno a nesplňuje požadavky na původní stav

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží nám nezasílejte zpět na dobírku, přiložte daňový doklad o koupi a číslo Vašeho účtu, na který Vám vrátíme peníze za vrácené zboží do 30 dnů ( nevracíme poštovné a náklady spojené s doručováním zboží ). Zboží nám zašlete na vlastní náklady. 

Odstoupení od kupní smlouvy (formulář ke stažení)

Vyhrazujeme si právo odmítnout vzít zpět zboží, které vykazuje známky užívání a/nebo je poškozeno. Zboží musí být vráceno v původním stavu.

Zboží zakoupené na e-shopu zasílejte na tuto adresu:

Naltep s.r.o.

Březiněveská 134

Hovorčovice

250 64

 

V případě dotazů ohledně vrácení zboží či výměny nás neváhejte kontaktovat na info@freddykalhoty.cz

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.